30 до 31 май на поляните около „Духлата“

Асоциацията на спелеоклубовете в София кани всички пещерняци, приятели и ентусиасти да се включат в пролетното почистване на територията около и в пещерите “Духлата”, “ППД” и “Пепелянка”, местността Джераница, прилежащите поляни и руслото на река Струма.

Цел на акцията:

организирано събиране на битовите отпадъци и отпадъците от опаковки и останалите свидетелства на негативно човешко присъствие по хълмовете над пещерите “Духлата”, “ППД” и “Пепелянка”, местността Джераница, прилежащите поляни и руслото на река Струма;

организирано проникване в пещерата „Духлата с цел установяване на щетите, нанесени от не регламентирани прониквания в пещерата и почистване на замърсяванията от тях;

организирано проникване в пещерата „ППД” с цел изнасяне на стари замърсители;

провеждане на обсъждане на проблемите по опазване на карстовия район, пещерите и пещерната фауна;

определяне на последващи приоритетни дейности, целящи предотвратяване на вредни последствия от човешки дейности в и извън пещерите в района;

презентация на пещерни клубове, филми и други материали.


Време и място

Акцията ще се проведе от 30 до 31 май на поляните около „Духлата“, с. Боснек, област Перник.

Участници

В акцията могат да участват всички пещерняци, приятели и ентусиасти. В проникванията в пещерите имат право да вземат участие правоспособни пещерняци.

Условия за участие

Желаещите да участват в организираните прониквания в пещери следва да попълнят приложената заявка за участие.

Желаещите да подкрепят проявата или да предоставят материали за презентации, да се включат в организирането и координирането на определено направление от дейностите следва да заявят своето желание на електронната поща на АСКС (info@speleo-sofia.org) .

Финансови условия

Организаторите поемат разходите за консумативи и материали, необходими за извършване на почистването и извозването на отпадъците.

Необходима екипировка и съоръжения

Участниците в акцията по почистване на района на с. Боснек следва да си осигурят лична бивачна екипировка и храна; правоспособните пещерняци, които имат желание да се включат в проникванията в пещери, следва да си осигурят лична екипировка за проникване в хоризонтална, “суха” пещера, осветление (за предпочитане електрическо).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

сряда, 27 май 2009 г.